Taxa de poluare auto, din nou în analiză. Guvernul a constituit un grup de lucru pentru eventuale modificări, dar şi un altul destinat automobilului electric

29 04 2010

Taxa de poluare auto, din nou în analiză. Guvernul a constituit un grup de lucru pentru eventuale modificări, dar şi un altul destinat automobilului electric

Cabinetul Boc a decis, miercuri, să constituie unui grup de lucru interministerial care să analizeze eventuale modificări la taxa de poluare auto, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean. Acesta urmează să fie coordonat de Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, şi compus din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Departamentului pentru Afaceri Europene şi un consilier al primului-ministru.

Posibile schimbări ale actualei taxe de poluare auto au fost anunţate de membrii Executivului acum două zile, care au declarat că Guvernul va anunţa până la sfârşitul lunii iunie dacă şi cum anume va fi schimbat modul de calcul al acesteia, eventuala modificare urmând să fie valabilă de la începutul anului 2011.

O taxă controversată şi ultra- modificată

Taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon. Pe fondul creşterii numărului de maşini second-hand importate, Guvernul a decis, în luna decembrie 2008, ca taxa de poluare auto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începând cu 15 decembrie 2008, până la sfârşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculele Euro 4 cu motorizări de până la 2.000 centimetri cubi înmatriculate pentru prima dată în România şi în Uniunea Europeană. Excepţia a fost ridicată la începutul acestui an. Executivul estimează că va colecta în acest an din taxa de poluare pentru autovehicule o sumă totală de 1,65 miliarde lei, un nivel similar prognozei pentru 2009, dar cu peste un miliard de lei mai mult decât încasările efective înregistrate până la sfârşitul anului trecut. Fostul ministru al Mediului Nicolae Nemirschi anunţa, anul trecut, că autorităţile intenţionau să introducă din 2010, în locul taxei de poluare, un impozit calculat în funcţie de gradul de poluare, pe principiul „poluatorul plăteşte”.

Proiectele de cercetare pentru autovehiculul electric- pe banii din Fondul de Mediu

Tot miercuri, Cabinetul Boc a anunţat şi crearea unui grup interministerial privind strategia României privind fabricarea automobilului electric. „Avem o expertiză cel puţin la nivelul Ministerului Economiei, foarte bună. Cei doi producători din România, Renault şi Ford, sunt printre pionierii cercetării din zona automobilului electric, şi cred că este o mare oportunitate pentru România ideea de a încerca să dezvoltăm şi să încurajăm utilizarea automobilului electric pe teritoriul României”, a declarat ministrul Adriean Videanu. El a explicat că din acest comitet vor face parte toţi cei care au expertiză şi ministerele care pot să participe la acest proiect, precum Ministerele Economiei, Transporturilor, Finanţelor, Mediului. Videanu a precizat, în acest context, că proiectele de cercetare privind fabricarea automobilului electric urmează să fie finanţate prin Fondul Naţional de Mediu.

Reclame
Drumul către socialismul rutier

16 04 2010

Proiect suburban: Cetăţenii sunt egali în faţa legii, dar nu şi pe carosabil

// Reprobabilele evenimente de circulaţie prezentate în ulti­mul timp în media au avut ca efect un concurs de pro­puneri de revizuire a legislaţiei rutiere. Cea mai revoluţionară, cum era şi normal, a venit din partea unui senator PD-L, partid preocupat de reforma­rea statului. Acesta propune ca amenzile de circulaţie să nu mai fie legate de salariul minim brut pe economie, ci să fie proporţionale cu venitul contravenientului.

Demer­sul este unul pur popu­list, menit a exploata indignarea (legitimă de altfel) a cetăţenilor în urma repetate­lor încălcări ale re­gu­lilor de circulaţie de către persoane cu statut pri­vilegiat, cel puţin în mass-media. Proiectul de lege depus la Senat stabileşte va­loarea punctului amendă la 10% din salariul minim brut pe eco­nomie, pentru contravenienţii ale căror venituri anuale nu depă­şesc 30.000 lei, la 2% din venituri pentru contravenienţii cu venituri anuale între 30.000 şi 300.000 de lei şi la 1% din venituri pentru contravenienţii cu venituri mai mari de 300.000 de lei.

În expunerea de mo­tive, ini­ţiatorul a ţinut să-şi demonstreze talentul oratoric: „Asis­tăm nu de puţine ori la comiterea u­nor accidente grave de circulaţie, soldate cu victime uma­ne sau cu prejudicii materiale, comise de persoane ce deţin averi colosale, figu­rea­ză prin tot felul de topuri ale bo­găţiei; de foarte multe ori, aceste persoane sfidează auto­rităţile şi încalcă legea tocmai pentru că ştiu că îşi permit să plătească amenzile prevăzute de Codul Ru­tier, cuantumurile acestora fiind minuscule prin raportare la veniturile lor”. Cum nici nu s-a sinchisit să studieze rapoartele poli­ţiei refe­ri­toare la cauzele accidentelor grave, senatorul PD-L ar tre­bui in­format că o treime din a­cestea (a­proxi­ma­tiv 30%) sunt cau­za­te de „in­disci­plina pietonilor” şi numai 15% de nerespectarea regi­mului de viteză. E adevărat că alte 10% sunt cauzate de neacordarea pri­orităţii de către conducătorii au­to pieto­ni­lor, însă e puţin probabil că şoferii săraci sunt mai „priete­noşi” cu pie­tonii decât cei bogaţi. Motivaţiile iniţiatorului nu sunt fundamentate pe studii, ci sunt ba­zate pe senzaţii subiective şi pe con­ţinutul jurnalelor de la ora 5 ale televiziunilor.

Curat neconstituţional
În plus, proiectul vicepreşedintelui Comisiei juridice a Senatului mai are o problemă: este neconstituţional. Articolul 16 al Legii fundamentale prevede că „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor pu­blice, fără privilegii şi fără discri­minări”. Iar propunerea tocmai asta face: discriminează. Aceeaşi în­căl­ca­re a legii este considerată mai mult sau mai puţin gravă în func­ţie de veniturile autorului. Senato­rul şi susţinătorii proiectului invo­că principiul prevenţiei, sus­ţinând că ace­eaşi amendă plă­ti­tă şi de un bogat şi de un sărac are ca­racter descurajator numai în ca­zul ultimului, primul fi­ind dispus să achite cu zâmbetul pe buze valoarea „ridicolă” a contraven­ţiei. Nu­mai că, po­trivit legii, contravenţia este legată în principal de o fap­tă săvârşită de­ja, şi nu de una vii­toare. În plus, iniţiatorul jurist ar trebui să ştie că „sancţiunea stabilită tre­buie să fie proporţională cu gra­dul de pericol social al faptei săvâr­şite”, şi nu cu venitul contravenien­tu­lui. De altfel, actuala lege prevede o altă categorie de sanc­ţi­uni, nu a­men­­da, me­nite a preîn­tâm­pina ne­discriminator săvâr­şi­rea altor fapte sancţionate. Amenda este legată numai de faptele deja săvârşite, fiind o sanc­ţiune principală, alături de a­ver­tisment. Alte sancţiuni au caracter preventiv, şi anume sancţiunile com­­plemen­ta­re. Acestea „au ca scop în­lăturarea unei stări de pericol şi pre­întâmpi­narea săvârşirii altor fap­te interzise de lege şi se a­plică prin a­ce­laşi proces-verbal prin care se apli­că şi sancţiunea prin­cipală a a­men­zii sau avertismentului”. Ele con­stau în „aplica­rea punctelor de pena­li­za­re, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, confiscarea bunu­ri­lor destinate săvârşirii con­tra­ven­ţiilor, imobilizarea vehiculului sau radie­rea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului”.

Birocraţie mărită
O altă consecinţă a unei eventuale modificări a legii ar fi creş­te­rea birocraţiei. Astfel, potrivit pro­iec­tu-lui, „contravenienţii vor avea obliga­ţia prezentării fişei fiscale privind veniturile pentru anul an­terior în termen de 15 zile de la so­li­citarea agenţilor constatatori sau a perso­na­lului încadrat în institu­ţiile specia­li­zate pentru încasarea amenzii”. Care urmează a fi cuantumul amenzii pe perioada 1 ia­nua­rie-28 sau 29 februarie după caz, pentru că aceasta este data de­pu­nerii fişei fiscale de către angajator? Textul proiectului precizează că „pentru amenzile con­traven­ţio­nale în cuantum de până la 20 punc­te-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului con­sta­ta­tor jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege”. Însă de unde poate şti agentul constatator venitul anual al contravenientului? Trebuie acesta să umble cu fişa fiscală după el permanent, alături de cartea de identitate şi carnetul de conducere?

Expropriere prin amenzi
Actualul Cod Rutier este destul de drastic, iar aplicarea sancţiu­ni­lor complementare ar fi suficientă pentru ca persoanele avute să fie mai prevăzătoare. Doar nu au dat sute de mii de euro pe bolizi pentru a nu îi conduce, având carnetul suspendat pentru depăşirea limitei de viteză sau nerespectarea culorii roşii a se­maforului. Problema este neaplica­rea actualei legi, nu cuantumul a­men­zii. O amplificare a acesteia ar duce la majorarea şpăgii acordate şi la o tentaţie mai mare a poliţiştilor de a o primi. Şi mai grav însă este faptul că, în eventualitatea adoptării unei astfel de legi, se des­chide o ade­vărată Cutie a Pan­dorei, prin care nu numai nesimţirea la volan este sancţionată. Contraven­ţii se acordă în diferite domenii, de la cel fiscal până la cel al muncii. Dacă toate a­cestea vor fi propor­ţio­nale cu venitu­rile contravenientului, probabil că, indiferent de nive­lul acestor veni­turi, contribuabilul nu va mai ră­mâ­ne cu nimic. Statul îi va confisca proprietatea prin amenzi.

Lenin era fics pix fata de PDL

Cum să dai în judecată autorităţile pentru gropile din asfalt

12 01 2010

În ultimii trei ani, 17 procese au fost intentate împotriva Primăriei Sibiu de şoferii care şi-au distrus maşinile din cauza gropilor din carosabil. Însă, niciun şofer n-a reuşit să-şi recupereze banii.

„Până în prezent nu a fost pierdut niciun proces de acest gen, prin urmare nu au fost platite despăgubiri”, se arată într-un raport al Serviciului Juridic din cadrul primăriei. Asta pentru că reprezentanţii autorităţilor locale se folosesc de o prevedere a Codului Rutier, care spune că şoferul e obligat să „adapteze viteza la condiţiile de carosabil”.

Ce trebuie să conţină dosarul

Cu toate astea, un dosar bine pus la punct poate duce la un succes nesperat în lupta cu statul. Prima condiţie, absolut necesară, este identificarea cât se poate de exactă a locului unde s-a produs accidentul.

„O poză cu telefonul nu este o probă concludentă în instanţă. Este nevoie de un proces verbal al poliţiei, care să identifice exact groapa unde s-a produs incidentul, iar procesul verbal să fie susţinut de martori”, spune unul dintre avocaţii Baroului Sibiu.

Următorul pas este o expertiză realizată de un service autorizat. „Cei mai buni martori ar fi inspectorii Protecţiei Consumatorilor. Procesul lor verbal e un act foarte folositor în instanţă. Însă cea mai importantă dovadă este expertiza fără de care şansele sunt minime. Expertiza spune exact dacă producerea unei asemenea daune este posibilă, în condiţiile respective”, mai spune avocatul.

O altă variantă de recuperare a banilor, puţin cunoscută de posesorii de asigurări de răspundere civilă (RCA) este Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii. Acest fond este un cont comun, în care contribuie toate societăţile de asigurări din ţară.

În mod normal, fondul despăgubeşte victimele unor incidente neprevăzute, de tipul situaţiilor când îţi găseşti maşina zgâriată în parcare. Dar tot în această categorie s-ar putea încadra şi avariile cauzate de gropile din asfalt.

„Din acest fond s-ar putea obţine despăgubiri pentru asemenea cazuri, însă eu nu ştiu pe nimeni care să fi primit bani din acest fond. Oricum, cred că este absolut necesară o expertiză din partea unui service autorizat care să emită factură pentru repararea daunelor suferite”, spune Radu Cismaş, reprezentant al firmei de asigurări GT Broker din Sibiu.

Statul va încasa în acest an circa 630 milioane lei din taxa auto, cu un miliard de lei sub estimări

22 12 2009

Încasările statului din taxa de poluare pentru autovehicule vor fi de aproximativ 630 milioane lei, cu peste un miliard de lei mai puţin decât estima Guvernul că va colecta în acest an, pe fondul scăderii drastice a numărului de înmatriculări auto.

Pentru acest an, Guvernul a proiectat încasări totale de 1,64 miliarde lei din taxa auto, dar a fost obligat ca, pe finalul anului, să revizuiască suma preconizată la 636,4 milioane lei.

Modificările au fost operate prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu, unde sunt vărsate sumele încasate din taxa auto.

Taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon.

Pe fondul creşterii numărului de maşini second-hand importate, Guvernul a decis, în luna decembrie 2008, ca taxa de poluare auto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începând cu 15 decembrie 2008, până la sfârşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculele Euro 4 cu motorizări de până la 2.000 centimetri cubi înmatriculate pentru prima dată în România şi în Uniunea Europeană, transmite Mediafax.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 60% în primele 11 luni, la 104.699 de unităţi, iar cele de maşini rulate cu 29%, la 256.173 vehicule.

Anul trecut, înregistrările de autoturisme noi din România au scăzut faţă de 2007 cu 8,6%, la 285.500 de unităţi, în timp ce pe segmentul maşinilor rulate a fost înregistrată o creştere de aproape 150%, la un nivel record, de peste 300.000 de maşini.

Piaţa auto locală ocupă locul al 14-lea în UE după înmatriculările de autoturisme noi din primele 10 luni, deşi după numărul de locuitori România ocupă poţia a şaptea în blocul comunitar.

TAXA 2010

11 12 2009

Hahahahahahahahahaha – stirea asta e cu dedicatie pt. ecologistii care vor doar loganuri noi pe soselele patriei de cacat:
logan

Valoarea minimă a taxei de poluare pe care o va plăti la prima înmatriculare posesorul unui Logan nou, începând cu 1 ianuarie 2010, va fi de 363 de euro, în timp ce pentru versiunea cu cea mai mare capacitate cilindrică şi cel mai înalt grad de poluare se va achita suma de 774 de euro, scrie Mediafax


De la 1 ianuarie 2010, proprietarii maşinilor care au motorizări conforme cu normele de poluare Euro 4 vor plăti şi ei taxa de primă înmatriculare, nivelul acesteia fiind stabilit în funcţie de capacitatea cilindrică şi emisiile CO2 ale modelului.

Prin urmare, pentru un model Dacia Logan nou pe benzină cu o capacitate cilindrică de 1.149 centimetri cubi (cmc) şi emisii CO2 (dioxid de carbon) de 139 de grame per kilometru taxa este de 363 de euro, în timp ce pentru versiunea cu cele mai mari motorizări şi emisii de noxe, de 1.558 cmc şi 172 g/CO2, taxa va atinge 774 euro, potrivit calculatorului postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Pentru Kia Cee’d, cea mai comercializată maşină de import în acest an, potrivit topului Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), taxa va fi cuprinsă între 432 de euro şi 1.200 de euro.

Proprietarul unui Renault Clio nou, al doilea model în clasamentul importurilor, care are motor de 1.149 cmc şi emisii de 139 de g/CO2, va achita sum de 363 de euro.

În ceea ce priveşte variantele medii de motorizare a modelelor Ford Focus şi Skoda Octavia, următoarele clasate în topul APIA, se va achita o taxă de 488 euro, respectiv 726 euro.

Handicapatii – scutiti de taxa auto

2 09 2009

Maşinile deţinute de persoanele cu handicap, scutite de taxa auto

BUCUREŞTI / 15:12, 2.09.2009
Ministerul Mediului (MM) propune introducerea în pachetul de măsuri anticriză !?!?!?!! exceptarea de la plata taxei de poluare a utilajelor cu motoare care respectă normele de poluare şi care circulă rar pe şosele!?!?!!?!?!?! , dar şi pentru maşinile deţinute de persoanele cu handicap, chiar dacă acestea nu au permis.

„Ministerul Mediului formulează propuneri de completare a excepţiilor de la plata taxei pe poluare. În acest sens, sunt exceptate maşinile mobile nerutiere ?!?!!?!?!?!, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică şi a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, şi autovehiculele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, independent de deţinerea permisului de conducere de către proprietarul autovehicului”, se precizează într-un comunicat de miercuri al MM.

În plus, prin acelaşi pachet de măsuri anticriză?!?!?!?!, ministerul doreşte modificarea legii Fondului pentru Mediu, prin „lărgirea sferei programelor şi proiectelor” care se pot finanţa din acesta.

Astfel, Administraţia Fondului de Mediu ar putea finanţa şi închiderea depozitelor de deşeuri neconforme, în beneficiul autorităţilor locale „aflate în dificultate” şi care „nu îşi pot îndeplini angajamentele asumate prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană”.

NU INTELEG NIMIC!!!!

„Piata auto” alternativa

30 07 2009

Prabusirea pietei auto cauzata de criza economica ii face pe romani sa caute si sa gaseasca solutii din ce in ce mai inventive pentru a scapa de masinile pe care nu le pot vinde.
Asiguratorii suspecteaza cresterea numarului de accidente pro­vocate intentionat de pro­prietarii de automobile pentru a incasa asigurarea. „In ultimile sase luni, romanii au devenit mari „iubitori de animale”.
Numarul accidentelor „cauzate” de evitarea unui caine, a unei pisici sau a altui animal a crescut foarte mult in primul semestru al acestui an.
In general, vorbim de masini pentru care proprietarul inca mai plateste rate sau care au o vechime de maxim 4 ani. In conditiile crizei economice, piata automobilelor second hand a scazut foarte mult, asa ca proprietarii nu mai pot obtine pretul dorit la vanzarea unei masini. In consecinta, acestia incearca sa scape de automobil pe seama asiguratorului”, a declarat, ieri, Liviu Andrei Stoicescu, director Om­niasig, in cadrul seminarului „Asigurarile auto – evolutii recente”.
Societatile de asigurare au avizat un numar de peste 13.100 de dosare de daune prin formularul de constatare amiabila, in primele trei saptamani de la intrarea in vigoare a procedurii, la 1 iulie, a declarat, la randul sau, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), Angela Toncescu. „Acest numar reprezinta 51% din numarul total de daune avizate, diferenta pana la 100% fiind reprezentata de daunele avizate pe baza proceselor verbale intocmite de Politia Rutiera”, a mai spus Toncescu.%d blogeri au apreciat asta: