O noua revolutie !

16 01 2012

Dece nu se da foc sediului PDL ?

DECE nu se protesteaza in fata palatului Cotroceni ?

 

jos taxa auto,muie basescu,recuperare taxa auto,taxa de poluare 2010,suge pula,muie boc,muie tariceanu,muie udrea,muie pdl,jos taxa, taxa auto 2012, calculator taxa auto

Reclame
BAC 2011

5 07 2011

De frica posibililor imigranti, Spania si Italia au cerut recorectarea lucrarilor de la BAC 2011.

 

 

Poza zilei

21 05 2010

Drumul către socialismul rutier

16 04 2010

Proiect suburban: Cetăţenii sunt egali în faţa legii, dar nu şi pe carosabil

// Reprobabilele evenimente de circulaţie prezentate în ulti­mul timp în media au avut ca efect un concurs de pro­puneri de revizuire a legislaţiei rutiere. Cea mai revoluţionară, cum era şi normal, a venit din partea unui senator PD-L, partid preocupat de reforma­rea statului. Acesta propune ca amenzile de circulaţie să nu mai fie legate de salariul minim brut pe economie, ci să fie proporţionale cu venitul contravenientului.

Demer­sul este unul pur popu­list, menit a exploata indignarea (legitimă de altfel) a cetăţenilor în urma repetate­lor încălcări ale re­gu­lilor de circulaţie de către persoane cu statut pri­vilegiat, cel puţin în mass-media. Proiectul de lege depus la Senat stabileşte va­loarea punctului amendă la 10% din salariul minim brut pe eco­nomie, pentru contravenienţii ale căror venituri anuale nu depă­şesc 30.000 lei, la 2% din venituri pentru contravenienţii cu venituri anuale între 30.000 şi 300.000 de lei şi la 1% din venituri pentru contravenienţii cu venituri mai mari de 300.000 de lei.

În expunerea de mo­tive, ini­ţiatorul a ţinut să-şi demonstreze talentul oratoric: „Asis­tăm nu de puţine ori la comiterea u­nor accidente grave de circulaţie, soldate cu victime uma­ne sau cu prejudicii materiale, comise de persoane ce deţin averi colosale, figu­rea­ză prin tot felul de topuri ale bo­găţiei; de foarte multe ori, aceste persoane sfidează auto­rităţile şi încalcă legea tocmai pentru că ştiu că îşi permit să plătească amenzile prevăzute de Codul Ru­tier, cuantumurile acestora fiind minuscule prin raportare la veniturile lor”. Cum nici nu s-a sinchisit să studieze rapoartele poli­ţiei refe­ri­toare la cauzele accidentelor grave, senatorul PD-L ar tre­bui in­format că o treime din a­cestea (a­proxi­ma­tiv 30%) sunt cau­za­te de „in­disci­plina pietonilor” şi numai 15% de nerespectarea regi­mului de viteză. E adevărat că alte 10% sunt cauzate de neacordarea pri­orităţii de către conducătorii au­to pieto­ni­lor, însă e puţin probabil că şoferii săraci sunt mai „priete­noşi” cu pie­tonii decât cei bogaţi. Motivaţiile iniţiatorului nu sunt fundamentate pe studii, ci sunt ba­zate pe senzaţii subiective şi pe con­ţinutul jurnalelor de la ora 5 ale televiziunilor.

Curat neconstituţional
În plus, proiectul vicepreşedintelui Comisiei juridice a Senatului mai are o problemă: este neconstituţional. Articolul 16 al Legii fundamentale prevede că „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor pu­blice, fără privilegii şi fără discri­minări”. Iar propunerea tocmai asta face: discriminează. Aceeaşi în­căl­ca­re a legii este considerată mai mult sau mai puţin gravă în func­ţie de veniturile autorului. Senato­rul şi susţinătorii proiectului invo­că principiul prevenţiei, sus­ţinând că ace­eaşi amendă plă­ti­tă şi de un bogat şi de un sărac are ca­racter descurajator numai în ca­zul ultimului, primul fi­ind dispus să achite cu zâmbetul pe buze valoarea „ridicolă” a contraven­ţiei. Nu­mai că, po­trivit legii, contravenţia este legată în principal de o fap­tă săvârşită de­ja, şi nu de una vii­toare. În plus, iniţiatorul jurist ar trebui să ştie că „sancţiunea stabilită tre­buie să fie proporţională cu gra­dul de pericol social al faptei săvâr­şite”, şi nu cu venitul contravenien­tu­lui. De altfel, actuala lege prevede o altă categorie de sanc­ţi­uni, nu a­men­­da, me­nite a preîn­tâm­pina ne­discriminator săvâr­şi­rea altor fapte sancţionate. Amenda este legată numai de faptele deja săvârşite, fiind o sanc­ţiune principală, alături de a­ver­tisment. Alte sancţiuni au caracter preventiv, şi anume sancţiunile com­­plemen­ta­re. Acestea „au ca scop în­lăturarea unei stări de pericol şi pre­întâmpi­narea săvârşirii altor fap­te interzise de lege şi se a­plică prin a­ce­laşi proces-verbal prin care se apli­că şi sancţiunea prin­cipală a a­men­zii sau avertismentului”. Ele con­stau în „aplica­rea punctelor de pena­li­za­re, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, confiscarea bunu­ri­lor destinate săvârşirii con­tra­ven­ţiilor, imobilizarea vehiculului sau radie­rea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului”.

Birocraţie mărită
O altă consecinţă a unei eventuale modificări a legii ar fi creş­te­rea birocraţiei. Astfel, potrivit pro­iec­tu-lui, „contravenienţii vor avea obliga­ţia prezentării fişei fiscale privind veniturile pentru anul an­terior în termen de 15 zile de la so­li­citarea agenţilor constatatori sau a perso­na­lului încadrat în institu­ţiile specia­li­zate pentru încasarea amenzii”. Care urmează a fi cuantumul amenzii pe perioada 1 ia­nua­rie-28 sau 29 februarie după caz, pentru că aceasta este data de­pu­nerii fişei fiscale de către angajator? Textul proiectului precizează că „pentru amenzile con­traven­ţio­nale în cuantum de până la 20 punc­te-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului con­sta­ta­tor jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege”. Însă de unde poate şti agentul constatator venitul anual al contravenientului? Trebuie acesta să umble cu fişa fiscală după el permanent, alături de cartea de identitate şi carnetul de conducere?

Expropriere prin amenzi
Actualul Cod Rutier este destul de drastic, iar aplicarea sancţiu­ni­lor complementare ar fi suficientă pentru ca persoanele avute să fie mai prevăzătoare. Doar nu au dat sute de mii de euro pe bolizi pentru a nu îi conduce, având carnetul suspendat pentru depăşirea limitei de viteză sau nerespectarea culorii roşii a se­maforului. Problema este neaplica­rea actualei legi, nu cuantumul a­men­zii. O amplificare a acesteia ar duce la majorarea şpăgii acordate şi la o tentaţie mai mare a poliţiştilor de a o primi. Şi mai grav însă este faptul că, în eventualitatea adoptării unei astfel de legi, se des­chide o ade­vărată Cutie a Pan­dorei, prin care nu numai nesimţirea la volan este sancţionată. Contraven­ţii se acordă în diferite domenii, de la cel fiscal până la cel al muncii. Dacă toate a­cestea vor fi propor­ţio­nale cu venitu­rile contravenientului, probabil că, indiferent de nive­lul acestor veni­turi, contribuabilul nu va mai ră­mâ­ne cu nimic. Statul îi va confisca proprietatea prin amenzi.

Lenin era fics pix fata de PDL

UDREA VREA SA O SUGA

12 04 2010

Recall la Dacia

11 03 2010

Dacia cheama in service toate modelele 1310 fabricate intre anii 1980-1987, din cauza unei defectiuni la jiclorul de relanti!

Lumea`i plina de curve

6 01 2010

Dupa ce a purtat in spinare toate cuvintele petitiei impotriva taxei auto pana la Parlamentul Uniunii Europene, Andrei Gheorghe, acest mos Ion Roata al zilelor noastre, a retinut sloganul campaniei impotriva taxei auto “taxa lor, banii tai.” si s-a cocotat ca sef al comunicarii la Ministerul Finantelor, evitand titulatura de purtator de cuvant al aceluiasi minister.

Decizia a fost a ministrului Vladescu si a putut fi explicata in cateva cuvinte, in exclusivitate, pentru times.ro: “Domnul Andrei Gheorghe are o relatie foarte buna cu presa, mai ales de cand a realizat site-ul www.presa.nu, de aceea vom folosi acest site ca interfata intre presa traditionala, publicul cititor si minister.”
%d blogeri au apreciat asta: