Timbrul de mediu din nou in instanta.

12 03 2013

In data de 22.01.2013 a fost prezentata forma noii legi privind Timbrul de mediu. Astfel, potrivit Ghidului timbrului de mediu, publicat de catre Ministerul Mediului, taxa se va aplica avand la baza principiul “poluatorul plateste”, deoarece se taxeaza in principal emisiile generate de masina. Timbrul de mediu vizează nivelul de emisii si tipul de tehnologie folosit (Euro 1, 2, 3, 4, 5). In cuprinsul Ghidului se specifica faptul ca timbrul de mediu va fi cu adevarat o taxa de mediu, pentru ca se calculeaza in principal in functie de emisia de CO2, emisie ce este luata in calcul in intregime pentru timbru, fata de 30% cat este prevazut in legea in vigoare. De asemenea, prin acest timbru de mediu se doreste stimularea innoirii parcului auto national pentru a ajunge, in urmatorii ani, la standardele de poluare pe care Uniunea Europeana le impune statelor membre

Forma taxei a starnit deja controverse in randul cetatenilor romani, ridicandu-se doua probleme majore: dacă mai poate fi atacata in instanta aceasta varianta a timbrului de mediu si dacă este legala prevederea potrivit careia pentru masinile ai caror proprietari care au obtinut in instanta restituirea taxei sau inmatricularea fara plata taxei se va percepe timbrul de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra acestora.

Mai poate fi atacata in instanta aceasta varianta a timbrului de mediu?

Raspunsul cu privire la aceasta intrebare este unul afirmativ, intrucat nici aceasta taxa nu are o varianta prin care sa fie eliminate total nelegalitatile. Desi se doreste aplicarea principiului „poluatorul plateste” forma timbrului de mediu atrage incalcarea normelor legale privitoare la dreptul de proprietate aparat atat de Constitutia Romaniei, cat si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Observam ca, prin noua formula de calcul al timbrului de mediu, taxa creste foarte mult pentru autoturismele Euro 3 si Euro 4 si scade pentru autoturismele Non-euro, Euro 1 si Euro 2. Avand in vedere ca majoritatea tranzactiilor cu autoturisme au ca obiect autoturisme incadrate in normele Euro 3 si Euro 4, proprietarii acestora vor fi afectati in cazul in care vor dori sa instraineze autoturismul neputand dispune de atributele conferite de dreptul de proprietate. Circuitul civil este liber, iar prin stabilirea acestei limite se incalca si principiul liberei circulatii a marfurilor, prevazut de art. 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Opinia potrivit careia autoturismele Non-euro, Euro 1 si Euro 2 polueaza mai putin, intrucat au o durata de viata mai scurtă nu-si gaseste justificare, intrucat pot exista situatii in care posesorul unui autoturism non-euro sa circule cu acesta mai mult decat un posesor de autoturism Euro 3, astfel ca rezulta clar diferenta de poluare, principiul “poluatorul plateste” nefiind aplicabil in speta de fata.

Ce se intampla cu autoturismele ai caror proprietari au obtinut in instanta restituirea taxei sau inmatricularea autoturismului fara plata taxei?

Prevederea introdusa in cuprinsul Timbrului pentru mediu, potrivit careia se percepe timbrul de mediu la transcrierea dreptului de proprietate al autoturismelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. Aceasta prevedere este neconstitutionala si nu-si poate gasi aplicarea, intrucat legea nu poate retroactiva. Astfel, pronuntarea hotararii judecatoresti avea in vedere versiunea taxei auto la momentul inmatricularii autoturismului, iar inmatricularea acestuia s-a realizat potrivit prevederilor legale privitoare la inmatricularea autovehiculelor.
Trebuie avut in vedere ca sunt sanse sa nu mai existe identitate intre persoana careia i s-a restituit taxa si actualul proprietar al autoturismului, deoarece in decursul anilor acesta putand fi instrainat de mai multe ori. Nu se poate imputa cetateanului roman care a obtinut in instanta, in mod just, indreptarea unei grave erori legislative, sa plateasca pentru faptul ca legile anterioare nu au fost adoptate in conformitate cu prevederile europene si au condus la incalcarea dreptului Uniunii Europene. Aşteptăm cu interes aplicarea in practica a acestor prevederi după publicarea Timbrului de Mediu in Monitorul Oficial si adoptarea Normelor de punere in aplicare a acestuia.

Luând în considerare toate aceste aspecte, ajungem la concluzia ca Timbrul de mediu va continua sa incalce prevederile legale si va determina actionarea in instanta de catre cei care doresc inmatricularea unui autoturism in Romania si carora li se va percepe acest timbru.

Anunțuri
Proces castigat

10 09 2009

Am gasit pe net urmatorul document:

Dosar nr. 4633/117/2008

Dosar nr. 4633/117/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2320/2008

Şedinţa publică de la 05 Decembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: judecător Cristi Danilet

Grefier Mariana Dediu

S-a luat spre examinare acţiunea privind pe reclamant PRF şi pe pârâta INSTITUTIA PREFECTULUI CLUJ – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE, INMATRICULARI AUTOVEHICULE, având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamantului, av. FC în substituire av. ST, lipsă fiind pârâta.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care se constată că la data de 27.11.2008 s-a depus la dosar întâmpinare din partea pârâtei, un exemplar fiind comunicat reprezentantei reclamantului.

Reprezentanta reclamantului depune la dosar practică judiciară şi arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat, împrejurare faţă de care instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta reclamantului solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, pentru motivele expuse în scris, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

1. Cererea de chemare in judecată

Prin cererea de chemare în judecată din 04.11.2008, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la înmatricularea fără plata taxei de poluare a autoturismului marca BMW fabricat în 1991. Reclamantul si-a motivat acţiunea arătând că a achiziţionat acest autoturism în august 2008, dintr-un alt stat al Uniunii Europene, însă că pentru a-l înmatricula în România i se impune achitarea taxei de poluare  prevăzută în OUG nr. 50/2008. Reclamantul consideră că, întrucât această  taxă trebuie plătită la  prima înmatriculare în România a unui autoturism, s-ar păstra conceptul de „taxă de primă înmatriculare” instituit iniţial prin prevederile art. 2141 -2143 Cod fiscal, care au fost declarate de instanţele româneşti ca fiind neconforme cu dispoziţiile art.90 din Tratatul UE. Reclamantul a mai arătat că nici taxa de poluare nu ar fi conformă cu Tratatul UE, respectiv cu art. 25, art. 28 si art. 90, aceasta pentru că  taxa de poluare s-ar percepe numai pentru autoturismele înmatriculate în Uniunea Europeană si reînmatriculate pentru prima dată în România, în timp ce pentru autoturismele deja înmatriculate in România, la o nouă înmatriculare taxa nu mai este percepută (f.2-6).

La cererea de chemare în judecată au fost depuse ca probe cartea de identitate a vehiculului (f.8), certificatul de înmatriculare tradus în limba română (f.9), contractul de vânzare-cumpărare al autoturismului (f.10)

2. Întâmpinarea

Prin întâmpinarea depusă, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii  formulate de reclamant, pe motiv că pentru a proceda la înmatricularea unui autoturism, Serviciul Public Comunitar – Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor, pretinde îndeplinirea condiţiilor prevăzute in art. 11 din OUG 195/2002, respectiv art. 7 din Ordinul  Ministrului Administraţiei si Internelor nr. 1501/2006, printre care figurează si cerinţa  existenţei dovezii pentru plata taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii. Or, după abrogarea  articolului 2141-2143 din Legea 271/2003 privind Codul fiscal, în această materie ar fi incidente dispoziţiile OUG 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, astfel că pârâtul nu poate proceda la înmatricularea autoturismului aparţinând reclamantului în absenţa achitării taxei speciale  pentru înmatriculare, fiind ţinut să respecte legislaţia internă chiar şi în situaţia în care ulterior legiuitorul o va modifica  pentru a asigura compatibilitatea legii interne cu dreptul comunitar (f.13-16).

3. Starea de fapt

Din înscrisurile depuse în probaţiune, Tribunalul retine că autoturismul în cauză este din categoria M (1), are capacitatea cilindrică 1795 cm3 si norma de poluare Euro2.

Autoturismul a fost fabricat in anul 1991 şi înmatriculat pentru prima dată în Germania la data de 30.09.1991. A fost cumpărat de reclamant în data de 22.08.2008, care s-a prezentat in luna următoare la autorităţile române în vederea înmatriculării autoturismului pentru prima dată în România. Cererea reclamantului a fost respinsă pe motiv că nu există dovada achitării taxei de poluare reglementată de OUG 50/2008.

4. Reglementări incidente

Problema de drept care se pune in cauză este dacă legislaţia internă potrivit căreia reclamantul ar datora taxa pe poluare este compatibilă cu prevederile legislaţiei internaţionale şi comunitare.

b Reglementări interne

b1. Potrivit OUG nr 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, se datoreaza aceasta taxă pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin <LLNK 12003   211 50BP01   0 81>Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 (art 3). Autoturismul reclamantului nu intră în categoriile exceptate de la plata taxei pe poluare (art 3 alin 2 şi art 9 alin.1). Obligaţia de plată a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România (art 4 lit a), fără ca textul să facă distincţia nici între autoturismele produse în România şi cele în afara acesteia, nici între autoturismele noi şi cele second-hand. Deoarece  OUG a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2008 (art 14 alin 1), rezultă că taxa pe poluare este datorată numai pentru autoturismele pentru care se face prima înmatriculare în România, nu şi pentru cele aflate deja în circulaţie înmatriculate în ţară. Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă (art 5 alin 1).

Pentru a interpreta corect acest act normativ şi a identifica intenţia legiuitorului, Tribunalul utilizează interpretarea teleologică (după scop): În expunerea de motive care însoţeste proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2008 depus la Parlament sub nr PL-x 536/10.09.2008 si disponibil pe site-ul Camerei Deputatilor, este menţionat în mod expres că dacă nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecinţă ar fi fost facilitarea intrării în România a unui număr foarte mare de autovehicule second hand cu vechime peste 10 ani, care ar fi fost achiziţionate datorită preţului foarte mic. Aşadar, se vrea ca taxa pe poluare, al cărui scop este, în principiu, corect – `poluatorul plăteşte` -, să aibă ca efect imediat diminuarea introducerii în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru.

b2.  Potrivit OUG 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc şi care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilită potrivit prevederilor <LLNK 12008    50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 (art II). Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv (art III).

b3. OUG 208/2008 a fost abrogată prin OUG nr 218/2008 privind modificarea <LLNK 12008    50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Conform art III al acesteia, (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor <LLNK 12008    50180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România, li se aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Aşadar, se creează o diferenţă de tratament fiscal între maşinile noi şi cele vechi, înmatriculate în România după intrarea în vigoare a OUG 50/2008.

Rezultă că pentru autovehiculul second-hand în cauză, care face parte din categoria M1 şi are norma de poluare Euro 2, reclamantul ar datora taxa de poluare, indiferent când are loc  – după data de 1 iulie 2008 – prima înmatriculare în România.

b. Reglementări comunitare

Art. 90 par.l din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene prevede: ”Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor sate membre, impozite interne de orice natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor nationale similare”.

Scopul general al art. 90 este acela de a asigura libera circulaţie a mărfurilor. Acest articol se referă la impozitele şi taxele interne care impun o sarcină fiscală mai consistentă produselor provenite din alte state membre, în comparaţie cu produsele interne.

c. Normele aplicabile in speţă

Organele fiscale din România au invocat legalitatea încasării taxei, ca urmare a aplicării dreptului intern, respectiv a OUG 50/2008. Reclamantul a invocat nelegalitatea acesteia ca urmare a aplicării directe a reglementării comunitare.

Instanta constată că, într-adevăr, în cauză sunt aplicabile in mod direct dispoziţiile din dreptul comunitar, care au  prioritate faţă de dreptul naţional. Acesta rezultă din două argumente:

c.1. Constituţia României: De la 1 ian 2007, România este stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art.148 din Constituţie, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin 2), iar Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2 (alin.4).

De altfel, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaţia de a respecta dispoziţiile din tratatele originare ale Comunităţii, dinainte de aderare.

c.2. Jurispudenţa Curţii de Justiţie Europene:. Prin Decizia în cauza Costa/Enel (1964), CJE a stabilit că legea care se îndepărtează de Tratat – un izvor independent de drept – nu ar putea să ducă la anularea lui, dată fiind natura sa originală şi specială, fără a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitară şi fără ca baza legală a Comunităţii însăşi să fie pusă la îndoială. Mai mult, aceeaşi decizie a definit relaţia dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional al statelor membre arătând că dreptul comunitar este o ordine juridică independentă care are prioritate de aplicare chiar şi în faţa dreptului naţional ulterior – or, în speţă, taxa pe poluare a fost introdusă în legislaţia internă de abia în anul 2008.

De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit că judecătorul national este obligat să aplice  normele comunitare, în mod direct, dacă acesta contravin normelor interne, fără a solicita sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau  a unei alte proceduri constituţionale.

d. Compatibilitatea dintre dreptul intern şi cel comunitar în speţă

Analizând dispoziţiile OUG 50/2008 cu modificările ulterioare, rezultă că pentru un autoturism  produs in România sau in alte state membre UE nu se percepe la o nouă înmatriculare taxă de poluare, dacă a fost anterior înmatriculat tot în România. Dar se percepe această taxă de poluare la autoturismul produs in ţară sau în alt stat membru UE, dacă este inmatriculat pentru prima dată în România.

Reglementată în acest mod, taxa pe poluare diminuează sau este destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru: cumpărătorii sunt orientaţi din punct de vedere fiscal să achiziţioneze autovehicule second-hand deja înmatriculate în România.

Iar ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 218/2008, intenţia legiuitorului de a influenţa alegerea consumatorilor a devenit mai evidentă: a fost înlăturată taxa de poluare pentru autoturismele noi, Euro 4, capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cm3 (or, este de notorietate că în România sunt produse autoturisme cuaceste caracteristici) care se înmatriculează pentru prima data în România în perioada 15.12.2008 – 31.12.2009, astfel încât consumatorii sunt direcţionaţi fie spre un autoturism nou, fie spre un autoturism second-hand deja înmatriculat în România. Se protejează astfel producţia internă, aspect ce reiese explicit din preambului O.U.G. nr. 208/2008 şi 218/2008, potrivită căruia: `Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare`

5. Soluţia instanţei

O.U.G. nr. 50/2008 este contrară art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, întrucât este destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru UE, precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare în acest litigiu (Germania), favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România şi, mai recent, vânzarea autoturismelor noi produse în România. Or, după aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil când produsele importate sunt din alte ţări membre ale UE, atât timp cât  norma fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să diminueze, chiar şi potenţial, consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea consumatorilor (CJE, hotărârea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato – în speţă, taxă menită să descurajeze importul de banane în Italia).

Asupra încălcării art 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenţă de tratament s-a pronunţat Curtea de la Luxembourg prin hotărârea din 11 august 1995, cauzele reunite C-367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV ş.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (discriminare între vinurile din Luxemburg şi vinurile din fructe provenite din alte state membre), sau prin hotărârea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele importate în Italia şi fructele cultivate în Italia).

Tribunalul mai remarcă un alt tip de discriminare: între persoanele care au solicitat inmatricularea autoturismelor anterior datei de 1 iulie 2008 şi cele care înmatriculează autoturisme ulterior: doar aceste din urmă persoane plătesc taxa de poluare, deşi este evident că poluează şi autoturismele primei categorii de persoane cele inmatriculate ulterior. Discriminarea este realizată de legiuitor care a legat plata taxei pe poluare de faptul înmatriculării, deşi din preambulul OUG 50/2008 rezultă că s-a urmărit asigurarea protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, ceea ce implica instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate în traffic, potrivit principiului `poluatorul plăteşte`.

Acest tip de discrimnare se discută însă în raport de art 16 din Constituţie, art 26 din Pactul International din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul 212/1974 şi a art 1 şi 2 din OG nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, dispoziţii faţă de care nu este împlinit cadrul procesual (neprecizarea acţiunii în acest sens şi nechemarea în judecată a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării).

6. Cheltuieli de judecată

Fiind căzut în pretenţie, pârâtul va fi obligat să plătească reclamantului, în baza art 274 C.proc.civ, cheltuieli de judecată            în sumă de 1.000 lei, reprezentând onorariul avocatului angajat, care a fost dovedit cu chitanţele depuse (f.22-23).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul PRF.

Obligă pârâta Instituţia Prefectului jud. Cluj – Serviciul Public comunitar Regim de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr 58, jud. Cluj să înmatriculeze autoturismul aparţinând reclamantului marca BMW 318 i, seria şasiu AABM2N2111J88E0, culoare negru, an de fanricaţie 1991,  fără plata taxei de poluare prevăzută de OUG nr. 50/2008.

Obligă pârâta să plateasca reclamantului suma de 1000 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  05 Decembrie 2008.

Preşedinte,

Cristi Danilet

Grefier,

Mariana Dediu

Red CD, 4 ex, 23,12.2008
%d blogeri au apreciat asta: